Financiële verantwoording

Huidige status 2016
De Stichting is in opbouw en heeft nu het  voorrecht om te kunnen beschikken over de benodigde middelen, door schenking en bruikleen.
In de toekomst zullen hier zeker veranderingen kunnen optreden en derhalve wordt gezocht naar inkomsten die de continuïteit kunnen gaan waarborgen.

Beloning bestuurders
De bestuurders van de stichting krijgen geen beloning voor beleidsbepalende werkzaamheden. Eventueel kunnen zij een onkostenvergoeding krijgen.

Medewerkers en vrijwilligers
De stichting kan personen inhuren om scholingsprogramma’s en cursussen te organiseren en geven.
Vaklieden, die hun kennis willen en kunnen overdragen krijgen hiervoor een overeen te komen vergoeding of vacatie.

Tuinproject
Het stuk grond, waar de exploitatie van de groentetuin kan worden uitgevoerd, wordt nu vanuit goodwill door de kerk ter beschikking gesteld.
In de toekomst zal het stuk grond worden gehuurd van de kerk.

Slijperij
Voor de ruimte waar slijpmachines zijn opgesteld, moet een huur worden betaald aan Gebr. Middag.
Er zal een huur per m2 worden berekend, het bedrag is nog nader te bepalen.

Houtbewerking
Een van de doelstellingen is het verwerken van hout, van boom tot eindproduct. Bomen die we van bedrijven en overheden gesponsord krijgen zullen worden gezaagd tot planken en balken. Hieraan zijn kosten verbonden. Dan zal het hout worden gedroogd, waarvoor ruimte nodig is die we huren. Als het hout gedroogd is na ongeveer twee jaar, kunnen hiervan eindproducten worden gemaakt. Onder leiding van leermeesters kunnen projecten worden gerealiseerd en verkocht. Met de opbrengsten zullen de projecten kunnen worden betaald.